menu

Deklaracja dostępności

2021-02-18 11:11:40 (ost. akt: 2024-04-24 11:38:33)Miejski Ośrodek Sportu w Szczytnie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych m.in. z poniższych powodów:
·  pochodzą ze źródeł zewnętrznych, na dostosowanie/modyfikację których administratorzy serwisu nie mają możliwości/prawa,
·  opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
·  opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
·  opublikowane zostały w formie grafik lub wykresów, ze względu na ich charakter. W takim przypadku dołączone zostały dane w formie alternatywnej tj. napisy do grafik czy pliki Excel do danych np. statystycznych wyświetlanych w formie wykresów.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://mos.miastoszczytno.pl spełnia wymagania w 100 %.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Jowitą Drężek, e-mail: mos@um.szczytno.pl, tel. +48 89 676-08-70
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności w zakresie przedmiotowego portalu.
Każdy użytkownik przedmiotowego portalu ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia jego dostępności cyfrowej. Wnioski mogą dotyczyć również poszczególnych materiałów publikowanych na stronie.
Wniosek/żądanie powinno zawierać:
1.dane osoby zgłaszającej żądanie,
2. wskazanie, treści której dotyczyć ma wniosek/żądanie,
3. wskazanie dogodnego dla niej sposobu otrzymania informacji zwrotnej,
4. sposób kontaktu.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe ze względów technicznych czy formalno-prawnych, zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do przedmiotowej informacji.
W przypadku, gdy Urząd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej m.in. do Rzecznika Praw Obywatelskich.


[slider]
Dostępność architektoniczna:[/slider]
Siedziba Miejskiego Ośrodka Sportu w Szczytnie mieści się przy ul. Śląskiej 10.
Budynek posiada dwie kondygnacje i usytuowany jest w pobliżu centrum miasta;
Na obiekt można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
Łatwy dojazd możliwy jest autobusem komunikacji miejskiej: 
– linia nr 3- przystanek przy ul. Sienkiewicza (przy ZS nr 1)
Rozkład jazdy komunikacji miejskiej: zkm.szczytno.pl
Do budynku prowadzi jedno wejście, które posiada schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich;
Drzwi wejściowe nie są zautomatyzowane.
Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze, nie ma możliwości wjazdu na piętro.
W budynku nie ma windy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W pobliżu budynku nie ma parkingu z miejscem dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
• Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się.

Budynek: Baza Wodna ul. Krzysztofa Klenczona 2
Budynek posiada dwie kondygnacje i usytuowany jest w centrum miasta.
Do Bazy MOS można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
Łatwy dojazd możliwy jest autobusem komunikacji miejskiej: 
– linia nr 1- przystanek przy ul. Kasprowicza (przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3)
Rozkład jazdy komunikacji miejskiej: zkm.szczytno.pl
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne od ul. K. Klenczona 2 oraz drugie od strony jeziora. Oba Wejścia umożliwiają wjazd wózkom inwalidzkim.
Drzwi wejścia głównego i tylnego nie są zautomatyzowane.
Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze.
W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W przypadku potrzeby załatwienia spraw na piętrze, pracownicy MOS wzywają pracownika merytorycznego do obsługi osoby potrzebującej.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W pobliżu budynku nie ma parkingu z miejscem dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się.

Budynek: Pawilon Sportowy ul. Ostrołęcka 2
Budynek posiada trzy kondygnacje i usytuowany jest poza centrum miasta.
Do Pawilonu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
Łatwy dojazd możliwy jest autobusem komunikacji miejskiej: 
– linia nr 1- przystanek przy ul. Broniewskiego (przy pętli)
Rozkład jazdy komunikacji miejskiej: zkm.szczytno.pl
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne bez schodów. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wejście drugie boczne ze schodami.
Drzwi wejścia głównego i bocznego nie są zautomatyzowane.
W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W przypadku potrzeby załatwienia spraw w budynku, pracownicy MOS wzywają pracownika merytorycznego do obsługi osoby potrzebującej.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W pobliżu budynku nie ma parkingu z miejscem dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się.

[slider]Budynek: Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Lanca 1 [/slider]
Budynek posiada jedną kondygnacje i usytuowany jest w pobliżu centrum miasta;
Na halę można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
Łatwy dojazd możliwy jest autobusem komunikacji miejskiej: 
– linia nr 2 i 3- przystanek przy ul. Leyka (zjazd z ronda po prawej stronie)
-linia nr 2 i 3 - przystanek przy ul. Lanca ( przy placu zabaw )
Rozkład jazdy komunikacji miejskiej: zkm.szczytno.pl
Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Lanca 1 trzecie z prawej
Wejście posiada schody z poręczami oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.
Drzwi wejścia są zautomatyzowane.
Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze, nie ma możliwości wjazdu na trybuny.
W budynku nie ma windy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się na parterze;
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się.

[slider]Aplikacje mobilne:[/slider]
Miejski Ośrodek Sportu w Szczytnie nie udostępnia żadnych aplikacji mobilnych.
Media społecznościowe:
Informacje publikowane na mediach społecznościowych Miejskiego Ośrodka Sportu w Szczytnie  takich jak: https://www.facebook.com/mosszczytno
są dostępne cyfrowo i nie wymagają publikacji na stronie internetowej.